Upper Valley @ Ephrata

Upper Valley @ Ephrata

Splash Zone Acquatics Center, Ephrata

07/23/08 - 07/23/08

Short Course Yards

Meet Results


Ev# 1 GIRLS 8&UN 100Y MEDLEY RELAY Ev# 2 BOYS 8&UN 100Y MEDLEY RELAY
Ev# 3 GIRLS 9-10 100Y MEDLEY RELAY Ev# 4 BOYS 9-10 100Y MEDLEY RELAY
Ev# 5 GIRLS 11-12 100Y MEDLEY RELAY Ev# 6 BOYS 11-12 100Y MEDLEY RELAY
Ev# 7 GIRLS 13-14 200Y MEDLEY RELAY Ev# 8 BOYS 13-14 200Y MEDLEY RELAY
Ev# 9 GIRLS 15-18 200Y MEDLEY RELAY Ev# 10 BOYS 15-18 200Y MEDLEY RELAY
Ev# 11 GIRLS 8&UN 25Y BACKSTROKE Ev# 12 BOYS 8&UN 25Y BACKSTROKE
Ev# 13 GIRLS 9-10 50Y BACKSTROKE Ev# 14 BOYS 9-10 50Y BACKSTROKE
Ev# 15 GIRLS 11-12 50Y BACKSTROKE Ev# 16 BOYS 11-12 50Y BACKSTROKE
Ev# 17 GIRLS 13-14 50Y BACKSTROKE Ev# 18 BOYS 13-14 50Y BACKSTROKE
Ev# 19 GIRLS 15-18 50Y BACKSTROKE Ev# 20 BOYS 15-18 50Y BACKSTROKE
Ev# 21 GIRLS 8&UN 100Y INDIVIDUAL MEDLEY Ev# 22 BOYS 8&UN 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
Ev# 23 GIRLS 9-10 100Y INDIVIDUAL MEDLEY Ev# 24 BOYS 9-10 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
Ev# 25 GIRLS 11-12 100Y INDIVIDUAL MEDLEY Ev# 26 BOYS 11-12 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
Ev# 27 GIRLS 13-14 100Y INDIVIDUAL MEDLEY Ev# 28 BOYS 13-14 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
Ev# 29 GIRLS 15-18 100Y INDIVIDUAL MEDLEY Ev# 30 BOYS 15-18 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
Ev# 31 GIRLS 8&UN 25Y BREASTSTROKE Ev# 32 BOYS 8&UN 25Y BREASTSTROKE
Ev# 33 GIRLS 9-10 50Y BREASTSTROKE Ev# 34 BOYS 9-10 50Y BREASTSTROKE
Ev# 35 GIRLS 11-12 50Y BREASTSTROKE Ev# 36 BOYS 11-12 50Y BREASTSTROKE
Ev# 37 GIRLS 13-14 50Y BREASTSTROKE Ev# 38 BOYS 13-14 50Y BREASTSTROKE
Ev# 39 GIRLS 15-18 50Y BREASTSTROKE Ev# 40 BOYS 15-18 50Y BREASTSTROKE
Ev# 41 GIRLS 8&UN 50Y FREESTYLE Ev# 42 BOYS 8&UN 50Y FREESTYLE
Ev# 43 GIRLS 9-10 100Y FREESTYLE Ev# 44 BOYS 9-10 100Y FREESTYLE
Ev# 45 GIRLS 11-12 100Y FREESTYLE Ev# 46 BOYS 11-12 100Y FREESTYLE
Ev# 47 GIRLS 13-14 100Y FREESTYLE Ev# 48 BOYS 13-14 100Y FREESTYLE
Ev# 49 GIRLS 15-18 100Y FREESTYLE Ev# 50 BOYS 15-18 100Y FREESTYLE
Ev# 51 GIRLS 8&UN 25Y BUTTERFLY Ev# 52 BOYS 8&UN 25Y BUTTERFLY
Ev# 53 GIRLS 9-10 50Y BUTTERFLY Ev# 54 BOYS 9-10 50Y BUTTERFLY
Ev# 55 GIRLS 11-12 50Y BUTTERFLY Ev# 56 BOYS 11-12 50Y BUTTERFLY
Ev# 57 GIRLS 13-14 50Y BUTTERFLY Ev# 58 BOYS 13-14 50Y BUTTERFLY
Ev# 59 GIRLS 15-18 50Y BUTTERFLY Ev# 60 BOYS 15-18 50Y BUTTERFLY
Ev# 61 GIRLS 8&UN 25Y FREESTYLE Ev# 62 BOYS 8&UN 25Y FREESTYLE
Ev# 63 GIRLS 9-10 50Y FREESTYLE Ev# 64 BOYS 9-10 50Y FREESTYLE
Ev# 65 GIRLS 11-12 50Y FREESTYLE Ev# 66 BOYS 11-12 50Y FREESTYLE
Ev# 67 GIRLS 13-14 50Y FREESTYLE Ev# 68 BOYS 13-14 50Y FREESTYLE
Ev# 69 GIRLS 15-18 50Y FREESTYLE Ev# 70 BOYS 15-18 50Y FREESTYLE
Ev# 71 GIRLS 8&UN 100Y FREESTYLE RELAY Ev# 72 BOYS 8&UN 100Y FREESTYLE RELAY
Ev# 73 GIRLS 9-10 100Y FREESTYLE RELAY Ev# 74 BOYS 9-10 100Y FREESTYLE RELAY
Ev# 75 GIRLS 11-12 100Y FREESTYLE RELAY Ev# 76 BOYS 11-12 100Y FREESTYLE RELAY
Ev# 77 GIRLS 13-14 200Y FREESTYLE RELAY Ev# 78 BOYS 13-14 200Y FREESTYLE RELAY
Ev# 79 GIRLS 15-18 200Y FREESTYLE RELAY Ev# 80 BOYS 15-18 200Y FREESTYLE RELAY

[Top of Page] [Event List]


Event 61 GIRLS 8&UN 25Y FREESTYLE
   1  Bond-Gledhill, Ella     UVST          23.36 
   2  Moore, Kaila         UVST          24.92 
   3  Crago, Christa        EPH          26.47 
   4  Link, Elora         UVST          26.91 
   5  Dunn, Mikayla        UVST          27.70 
   6  Mickelsen, Avery       EPH          28.36 
   7  Astell, Addie        UVST          28.47 
   8  Pesta, Amelia        UVST          29.17 
   9  Bittle, Kayla        UVST          30.17 
   10 Brulotte, Elise       UVST          30.23 
   11 Buchert, Mya         EPH          30.34 
   12 Boruff, Rachel        EPH          30.92 
   13 Dilling, Emmie        EPH         1:32.81 

[Top of Page] [Event List]


Event 41 GIRLS 8&UN 50Y FREESTYLE
   1  Knishka, Cami        UVST          47.78 
   2  Ostrowski, Katelyn      EPH          48.47 
   3  Evans, Megan         UVST          48.93 
   4  Martinez, Skylar       UVST          49.27 
   5  Gaines, Emily        UVST          52.23 
   6  Buchert, Mya         EPH         1:04.43 
   7  Towry, Katelynn       EPH         1:22.56 

[Top of Page] [Event List]


Event 11 GIRLS 8&UN 25Y BACKSTROKE
   1  Bond-Gledhill, Ella     UVST        J  26.00 
   2  Evans, Megan         UVST        J  25.50 
   3  Mickelsen, Avery       EPH         J  25.94 
   4  Dunn, Mikayla        UVST          28.85 
   5  Bittle, Kayla        UVST          30.12 
   6  Pesta, Amelia        UVST          30.51 
   7  Buchert, Mya         EPH          33.81 
   8  Link, Elora         UVST          34.54 
   9  Boruff, Rachel        EPH          36.59 
   10 Dilling, Emmie        EPH          49.51 
     Ostrowski, Katelyn      EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 31 GIRLS 8&UN 25Y BREASTSTROKE
   1  Astell, Addie        UVST          27.18 
   2  Gaines, Emily        UVST          27.75 
   3  Martinez, Skylar       UVST          29.27 
   4  Pesta, Amelia        UVST          33.60 
   5  Brulotte, Elise       UVST          35.53 
   6  Moore, Kaila         UVST          38.34 
   7  Towry, Katelynn       EPH          40.84 
     Crago, Christa        EPH            DQ 
     Mickelsen, Avery       EPH            DQ 
     Boruff, Rachel        EPH            DQ 
     Bittle, Kayla        UVST           DQ 
     Bond-Gledhill, Ella     UVST           DQ 
     Link, Elora         UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 51 GIRLS 8&UN 25Y BUTTERFLY
   1  Knishka, Cami        UVST          24.88 
   2  Gaines, Emily        UVST          26.33 
   3  Brulotte, Elise       UVST          29.45 
   4  Martinez, Skylar       UVST          30.04 
   5  Crago, Christa        EPH          30.45 
   5  Evans, Megan         UVST          30.45 
   7  Moore, Kaila         UVST          35.13 
   8  Dunn, Mikayla        UVST          38.82 
     Astell, Addie        UVST           DQ 
     Ostrowski, Katelyn      EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 21 GIRLS 8&UN 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Knishka, Cami        UVST         1:59.46 
   2  Towry, Katelynn       EPH         3:06.99 

[Top of Page] [Event List]


Event 71 GIRLS 8&UN 100Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:41.11 
     Martinez,Skylar  8     Gaines,Emily    8
     Evans,Megan    7     Knishka,Cami    8
   2  EPHRATA A          EPH         1:54.59 
     Mickelsen,Avery  8     Buchert,Mya    7
     Crago,Christa   8     Ostrowski,Katelyn 7
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:55.60 
     Astell,Addie    8     Dunn,Mikayla    8
     Brulotte,Elise   7     Bond-Gledhill,Ella 8
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:59.54 
     Moore,Kaila    7     Pesta,Amelia    8
     Link,Elora     8     

[Top of Page] [Event List]


Event 1 GIRLS 8&UN 100Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:42.87 
     Bond-Gledhill,Ella 8     Gaines,Emily    8
     Knishka,Cami    8     Martinez,Skylar  8
   2  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:48.87 
     Dunn,Mikayla    8     Astell,Addie    8
     Brulotte,Elise   7     Evans,Megan    7
     EPHRATA A          EPH            DQ 
     Mickelsen,Avery  8     Towry,Katelynn   8
     Ostrowski,Katelyn 7     Buchert,Mya    7
     UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST           DQ 
     Link,Elora     8     Pesta,Amelia    8
     Moore,Kaila    7     Bittle,Kayla    7

[Top of Page] [Event List]


Event 63 GIRLS 9-10 50Y FREESTYLE
   1  Etter, Karlee        EPH          38.56 
   2  McEachern, Marriah      UVST          41.29 
   3  Young, Angela        UVST          42.28 
   4  Spiegel-Ostrom, Ivy     UVST          42.62 
   5  Culbertson, Camille     EPH          43.15 
   6  Youkey, Lydia        UVST          43.74 
   7  Dougherty, Shannon      UVST          45.00 
   8  Hock, MacKenzie       EPH          46.75 
   9  Hartman, Ama Raven      UVST          47.18 
   10 Tester, Shandon       UVST          48.06 
   11 Gross, Trinity        UVST          48.82 
   12 Purcell, Kristi       EPH          49.81 
   13 Garcia, Maya         EPH          55.05 
   14 Flynn, Kelsi         EPH          55.79 
   15 Kliphardt, Brianne      EPH          58.04 
   16 Mickelsen, Delaney      EPH          58.34 
   17 Bittle, Sierra        UVST         1:00.31 
   18 Towry, Makayla        EPH         1:13.46 

[Top of Page] [Event List]


Event 43 GIRLS 9-10 100Y FREESTYLE
   1  Young, Angela        UVST         1:35.01 
   2  Culbertson, Camille     EPH         1:41.54 
   3  Hock, MacKenzie       EPH         1:42.83 
   4  Laird, Kyra         EPH         1:50.74 
     Seaman, Claire        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 13 GIRLS 9-10 50Y BACKSTROKE
   1  Etter, Karlee        EPH          47.08 
   2  McEachern, Marriah      UVST          52.02 
   3  Spiegel-Ostrom, Ivy     UVST          52.17 
   4  Tester, Shandon       UVST          53.51 
   5  Flynn, Kelsi         EPH          55.26 
   6  Youkey, Lydia        UVST          56.67 
   7  Mickelsen, Delaney      EPH         1:03.11 
   8  Ringel, Kieran        UVST         1:46.56 
     Sittman, Delaney       UVST           DQ 
     Dougherty, Shannon      UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 33 GIRLS 9-10 50Y BREASTSTROKE
   1  Etter, Karlee        EPH          49.82 
   2  Flynn, Kelsi         EPH          50.73 
   3  Sittman, Delaney       UVST          51.24 
   4  Young, Angela        UVST          52.85 
   5  Seaman, Claire        UVST          52.87 
   6  Hartman, Ama Raven      UVST          55.37 
   7  Garcia, Maya         EPH          56.48 
   8  Tester, Shandon       UVST          58.83 
   9  Purcell, Kristi       EPH         1:02.22 
   10 Culbertson, Camille     EPH         1:03.87 
   11 Spiegel-Ostrom, Ivy     UVST         1:06.79 
   12 Gross, Trinity        UVST         1:07.86 
   13 Towry, Makayla        EPH         1:10.50 
   14 Kliphardt, Brianne      EPH         1:16.75 
   15 Ringel, Kieran        UVST         1:19.69 
     Mickelsen, Delaney      EPH            DQ 
     Bittle, Sierra        UVST           DQ 
     Dougherty, Shannon      UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 53 GIRLS 9-10 50Y BUTTERFLY
   1  Seaman, Claire        UVST          46.34 
   2  Purcell, Kristi       EPH         1:08.26 
   2  Garcia, Maya         EPH         1:08.26 
   4  Gross, Trinity        UVST         1:08.60 
   5  Hock, MacKenzie       EPH         1:08.82 
   6  Laird, Kyra         EPH         1:28.61 
     Towry, Makayla        EPH            DQ 
     Ringel, Kieran        UVST           DQ 
     Bittle, Sierra        UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 23 GIRLS 9-10 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  McEachern, Marriah      UVST         1:49.88 
   2  Youkey, Lydia        UVST         1:54.20 
   3  Hartman, Ama Raven      UVST         2:00.98 
   4  Laird, Kyra         EPH         2:06.69 
   5  Kliphardt, Brianne      EPH         2:39.16 
     Sittman, Delaney       UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 73 GIRLS 9-10 100Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:01.96 
     Seaman,Claire   10     Spiegel-Ostrom,Ivy 9
     Young,Angela   10     Sittman,Delaney  10
   2  EPHRATA A          EPH         1:03.51 
     Culbertson,Camill 10     Laird,Kyra     9
     Hock,MacKenzie   9     Etter,Karlee   10
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:04.53 
     Hartman,Ama Raven 10     Tester,Shandon  10
     McEachern,Marriah 10     Dougherty,Shannon 10
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:37.19 
     Ringel,Kieran   9     Mohrland,Luka   9
     Gross,Trinity   10     Youkey,Lydia    9
   5  EPHRATA B          EPH         1:38.04 
     Purcell,Kristi  10     Flynn,Kelsi    9
     Mickelsen,Delaney 10     Garcia,Maya    10
   6  EPHRATA C          EPH         2:27.69 
     Towry,Katelynn   8     Boruff,Rachel   8
     Towry,Makayla   9     Kliphardt,Brianne 9

[Top of Page] [Event List]


Event 3 GIRLS 9-10 100Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:31.26 
     McEachern,Marriah 10     Sittman,Delaney  10
     Seaman,Claire   10     Young,Angela   10
   2  EPHRATA A          EPH         1:31.80 
     Etter,Karlee   10     Flynn,Kelsi    9
     Laird,Kyra     9     Culbertson,Camill 10
   3  EPHRATA B          EPH         1:53.27 
     Garcia,Maya    10     Hock,MacKenzie   9
     Purcell,Kristi  10     Mickelsen,Delaney 10
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:57.85 
     Mohrland,Luka   9     Spiegel-Ostrom,Ivy 9
     Gross,Trinity   10     Bittle,Sierra   9
   5  EPHRATA C          EPH         2:27.38 
     Crago,Christa   8     Towry,Makayla   9
     Kliphardt,Brianne 9     Boruff,Rachel   8
     UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST           DQ 
     Youkey,Lydia    9     Tester,Shandon  10
     Hartman,Ama Raven 10     Dougherty,Shannon 10

[Top of Page] [Event List]


Event 65 GIRLS 11-12 50Y FREESTYLE
   1  Etter, Casey         EPH          33.00 
   2  Knishka, Breanne       UVST          33.98 
   3  Thompson, Marissa      UVST          34.00 
   4  Warthen, Joy         UVST          35.91 
   5  Rice, Hannah         UVST          38.55 
   6  Wright, Victoria       UVST          39.52 
   7  Stutzman, Brook       EPH          39.61 
   8  McDevitt, Taylor       UVST          40.09 
   9  Dodson, Sara         EPH          40.26 
   10 Young, Grace         UVST          40.86 
   11 Russ, Madison        UVST          42.43 
   12 Hammer, Rani         EPH          44.22 
   13 Noland, Elizabeth      UVST          47.11 
   14 Hansen, Katie        EPH          48.54 
   15 Turnbull, Alice       EPH          50.51 
   16 Severin, Khaila       EPH          52.08 
   17 Brooks, Marissa       EPH          56.26 
   18 Loranger, Kimberly      EPH         1:04.56 
     Youngberg, Samantha     EPH           SCR 
     Marshall, Caitlyn      UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 45 GIRLS 11-12 100Y FREESTYLE
   1  Knishka, Breanne       UVST         1:16.95 
   2  Scellick, Catherine     EPH         1:26.07 
   3  Butler, Rebecca       UVST         1:26.92 
   4  Stutzman, Brook       EPH         1:30.21 
   5  Harris, Madeline       UVST         1:31.18 
   6  Dodson, Sara         EPH         1:33.56 
   7  Wade, Haley         EPH         1:34.67 
   8  Hansen, Katie        EPH         1:48.97 

[Top of Page] [Event List]


Event 15 GIRLS 11-12 50Y BACKSTROKE
   1  Etter, Casey         EPH          40.04 
   2  Dodson, Sara         EPH          42.59 
   3  Knishka, Breanne       UVST          42.72 
   4  Thompson, Marissa      UVST          43.51 
   5  Koch, Shelby         EPH          44.64 
   6  Wright, Victoria       UVST          45.98 
   7  Russ, Madison        UVST          46.71 
   8  Wilder, Julien        UVST          48.23 
   9  Hammer, Rani         EPH          49.71 
   10 Young, Grace         UVST          54.79 
   11 Noland, Elizabeth      UVST          55.81 
   12 McDevitt, Taylor       UVST          56.51 
   13 Severin, Khaila       EPH          58.66 
   14 Loranger, Kimberly      EPH         1:06.88 
   15 Brooks, Marissa       EPH         1:14.49 
     Harris, Madeline       UVST           DQ 
     Marshall, Caitlyn      UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 35 GIRLS 11-12 50Y BREASTSTROKE
   1  Scellick, Catherine     EPH          43.95 
   2  Turnbull, Alice       EPH          44.75 
   3  Barton, Brenna        UVST          46.74 
   4  Warthen, Joy         UVST          46.86 
   5  Young, Grace         UVST          48.64 
   6  McDevitt, Taylor       UVST          48.67 
   7  Butler, Rebecca       UVST          50.72 
   8  Rice, Hannah         UVST          51.18 
   9  Wilder, Julien        UVST          51.82 
   10 Russ, Madison        UVST          52.33 
   11 Noland, Elizabeth      UVST          53.57 
   12 Severin, Khaila       EPH         1:13.27 
   13 Hansen, Katie        EPH         1:14.05 
     Brooks, Marissa       EPH            DQ 
     Loranger, Kimberly      EPH            DQ 
     Wright, Victoria       UVST           DQ 
     Marshall, Caitlyn      UVST           SCR 
     Youngberg, Samantha     EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 55 GIRLS 11-12 50Y BUTTERFLY
   1  Etter, Casey         EPH          38.52 
   2  Thompson, Marissa      UVST          41.60 
   3  Koch, Shelby         EPH          41.73 
   4  Rice, Hannah         UVST          44.15 
   5  Barton, Brenna        UVST          46.88 
   6  Hammer, Rani         EPH          47.20 
   7  Wade, Haley         EPH          50.36 

[Top of Page] [Event List]


Event 25 GIRLS 11-12 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Scellick, Catherine     EPH         1:29.50 
   2  Warthen, Joy         UVST         1:31.97 
   3  Barton, Brenna        UVST         1:35.72 
   4  Koch, Shelby         EPH         1:35.95 
   5  Butler, Rebecca       UVST         1:39.17 
   6  Stutzman, Brook       EPH         1:42.76 
   7  Wade, Haley         EPH         1:42.99 
   8  Turnbull, Alice       EPH         1:45.49 
   9  Harris, Madeline       UVST         1:46.74 
     Wilder, Julien        UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 75 GIRLS 11-12 100Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:03.95 
     Rice,Hannah    12     Warthen,Joy    12
     Knishka,Breanne  11     Thompson,Marissa 12
   2  EPHRATA A          EPH         1:07.87 
     Stutzman,Brook  11     Koch,Shelby    11
     Scellick,Catherin 11     Etter,Casey    12
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:08.82 
     Young,Grace    12     Barton,Brenna   11
     Wright,Victoria  12     Butler,Rebecca  11
   4  EPHRATA B          EPH         1:17.40 
     Dodson,Sara    12     Turnbull,Alice  11
     Hammer,Rani    12     Wade,Haley    11
   5  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:19.82 
     Noland,Elizabeth 11     Russ,Madison   11
     Harris,Madeline  12     Marshall,Caitlyn 12
   6  EPHRATA C          EPH         1:44.79 
     Brooks,Marissa  11     Youngberg,Samanth 11
     Severin,Khaila  11     Hansen,Katie   12

[Top of Page] [Event List]


Event 5 GIRLS 11-12 100Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:14.94 
     Knishka,Breanne  11     Barton,Brenna   11
     Thompson,Marissa 12     Warthen,Joy    12
   2  EPHRATA A          EPH         1:15.12 
     Etter,Casey    12     Scellick,Catherin 11
     Koch,Shelby    11     Stutzman,Brook  11
   3  EPHRATA B          EPH         1:18.87 
     Dodson,Sara    12     Turnbull,Alice  11
     Wade,Haley    11     Hammer,Rani    12
   4  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:19.50 
     Marshall,Caitlyn 12     McDevitt,Taylor  11
     Rice,Hannah    12     Butler,Rebecca  11
   5  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:23.27 
     Wright,Victoria  12     Young,Grace    12
     Wilder,Julien   11     Harris,Madeline  12
   6  EPHRATA C          EPH         1:40.44 
     Severin,Khaila  11     Youngberg,Samanth 11
     Hansen,Katie   12     Brooks,Marissa  11

[Top of Page] [Event List]


Event 67 GIRLS 13-14 50Y FREESTYLE
   1  Knishka, Angela       UVST          29.62 
   2  Foote, Emma         UVST          29.63 
   3  Balthazor, Moregan      EPH          34.54 
   4  Russ, Janessa        UVST          36.99 
   5  McDonnell, Kristen      EPH          39.91 
   6  Young, Rebeccah       UVST          40.47 
   7  Monda, Erin         EPH          42.17 
   8  Mizner, Jane         EPH          42.89 
   9  Bedford, Sadie        EPH          45.97 
   10 Flynn, Shannon        EPH          46.01 
     Winters, Madeline      UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 47 GIRLS 13-14 100Y FREESTYLE
   1  Knishka, Angela       UVST         1:06.53 
   2  Stanich, Kealey       UVST         1:09.35 
   3  Nelson, Melissa       EPH         1:13.10 
   4  McEachern, Halee       UVST         1:13.71 
   5  Laird, Lauren        EPH         1:19.60 
   6  Balthazor, Moregan      EPH         1:21.26 
   7  Flynn, Shannon        EPH         1:42.73 
     Foote, Emma         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 17 GIRLS 13-14 50Y BACKSTROKE
   1  Stanich, Kealey       UVST          36.10 
   2  Knishka, Angela       UVST          36.72 
   3  Laird, Lauren        EPH          43.84 
   4  Russ, Janessa        UVST          47.69 
   5  Balthazor, Moregan      EPH          47.85 
   6  Monda, Erin         EPH          50.00 
   7  Mizner, Jane         EPH          55.21 
   8  Bedford, Sadie        EPH         1:03.60 
     Winters, Madeline      UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 37 GIRLS 13-14 50Y BREASTSTROKE
   1  Stanich, Kealey       UVST          39.72 
   2  McEachern, Halee       UVST          41.74 
   3  Knitter, Kaitlyn       EPH          42.47 
   4  McDonnell, Kristen      EPH          44.21 
   5  Monda, Erin         EPH          44.43 
   6  Mizner, Jane         EPH          44.47 
   7  Bedford, Sadie        EPH          48.67 
   8  Flynn, Shannon        EPH          48.72 
   9  Young, Rebeccah       UVST          50.54 
     Winters, Madeline      UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 57 GIRLS 13-14 50Y BUTTERFLY
   1  Nelson, Melissa       EPH          35.73 
   2  Knitter, Kaitlyn       EPH          36.09 
   3  Russ, Janessa        UVST          45.49 
   4  Young, Rebeccah       UVST          52.90 

[Top of Page] [Event List]


Event 27 GIRLS 13-14 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Nelson, Melissa       EPH         1:19.02 
   2  McEachern, Halee       UVST         1:21.92 
   3  Knitter, Kaitlyn       EPH         1:25.38 
   4  Laird, Lauren        EPH         1:26.73 
   5  McDonnell, Kristen      EPH         1:37.15 
     Foote, Emma         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 77 GIRLS 13-14 200Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:03.42 
     McEachern,Halee  13     Stanich,Kealey  14
     Knishka,Angela  13     Foote,Emma    14
   2  EPHRATA A          EPH         2:20.42 
     Laird,Lauren   13     McDonnell,Kristen 13
     Knitter,Kaitlyn  14     Nelson,Melissa  13
   3  EPHRATA B          EPH         2:44.97 
     Mizner,Jane    13     Monda,Erin    14
     Bedford,Sadie   14     Balthazor,Moregan 14

[Top of Page] [Event List]


Event 7 GIRLS 13-14 200Y MEDLEY RELAY
   1  EPHRATA A          EPH         2:31.84 
     Laird,Lauren   13     Knitter,Kaitlyn  14
     Nelson,Melissa  13     Balthazor,Moregan 14
   2  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:31.87 
     Stanich,Kealey  14     McEachern,Halee  13
     Knishka,Angela  13     Foote,Emma    14
   3  EPHRATA B          EPH         3:19.95 
     Mizner,Jane    13     McDonnell,Kristen 13
     Bedford,Sadie   14     Flynn,Shannon   13

[Top of Page] [Event List]


Event 69 GIRLS 15-18 50Y FREESTYLE
   1  Youngberg, Alex       EPH          30.43 
   2  Gross, Devan         UVST          30.95 
   3  McDonnell, Jessica      EPH          32.58 
   4  Duff, Allison        EPH          32.98 
   5  Burshek, Christi       UVST          34.29 
   6  Dilling, Lea         EPH          35.72 
   7  Butcher, Jessica       EPH          35.94 
   8  Converse, Kenzie       UVST          36.55 
   9  Bolding, Kathryn       EPH          37.45 
     Niehenke, Michelle      EPH           SCR 
     Converse, Mercedes      UVST           SCR 
   EX Barton, Moriah        UVST          34.12  

[Top of Page] [Event List]


Event 49 GIRLS 15-18 100Y FREESTYLE
   1  McDonnell, Jessica      EPH         1:09.96 
   2  Gross, Devan         UVST         1:10.20 
   3  Larson, Kristianna      UVST         1:12.73 
     Mullady, Nicole       UVST           SCR 
     Niehenke, Michelle      EPH           SCR 
   EX Barton, Moriah        UVST         1:14.18  

[Top of Page] [Event List]


Event 19 GIRLS 15-18 50Y BACKSTROKE
   1  Youngberg, Alex       EPH          35.12 
   2  Elser, Jenni         UVST          36.33 
   3  Larson, Kristianna      UVST          37.58 
   4  Duff, Allison        EPH          40.28 
   5  Burshek, Christi       UVST          45.20 
     Niehenke, Michelle      EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 39 GIRLS 15-18 50Y BREASTSTROKE
   1  Aguigui, Amy         UVST          40.16 
   2  McDonnell, Jessica      EPH          40.67 
   3  Duff, Allison        EPH          40.96 
   4  Dilling, Lea         EPH          41.39 
   5  Farnsworth, Kendra      UVST          44.35 
   6  Burshek, Christi       UVST          46.09 
   7  Bolding, Kathryn       EPH          46.50 
   8  Butcher, Jessica       EPH          47.93 
   9  Converse, Mercedes      UVST          48.17 
   10 Converse, Kenzie       UVST          48.87 
     Mullady, Nicole       UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 59 GIRLS 15-18 50Y BUTTERFLY
   1  Elser, Jenni         UVST          34.94 
   2  Gross, Devan         UVST          35.03 
   3  Aguigui, Amy         UVST          35.35 
   4  Butcher, Jessica       EPH          36.79 
   5  Farnsworth, Kendra      UVST          43.90 
   EX Barton, Moriah        UVST          37.32  

[Top of Page] [Event List]


Event 29 GIRLS 15-18 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Youngberg, Alex       EPH         1:14.72 
   2  Aguigui, Amy         UVST         1:14.90 
   3  Elser, Jenni         UVST         1:19.74 
   4  Larson, Kristianna      UVST         1:20.90 
   5  Dilling, Lea         EPH         1:25.43 
   6  Farnsworth, Kendra      UVST         1:36.62 
     Mullady, Nicole       UVST           DQ 
     Converse, Kenzie       UVST           DQ 
     Converse, Mercedes      UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 79 GIRLS 15-18 200Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:07.77 
     Elser,Jenni    18     Gross,Devan    16
     Mullady,Nicole  17     Aguigui,Amy    15
   2  EPHRATA A          EPH         2:11.42 
     McDonnell,Jessica 18     Dilling,Lea    18
     Duff,Allison   15     Youngberg,Alex  16
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         2:20.53 
     Farnsworth,Kendra 15     Burshek,Christi  17
     Larson,Kristianna 17     Converse,Mercedes 17
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         2:29.48 
     Russ,Janessa   14     Young,Rebeccah  14
     Converse,Kenzie  15     Loreth,Kelcey   15
   5  EPHRATA B          EPH         3:09.66 
     Butcher,Jessica  15     Flynn,Shannon   13
     Bolding,Kathryn  15     Niehenke,Michelle 15

[Top of Page] [Event List]


Event 9 GIRLS 15-18 200Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:23.37 
     Elser,Jenni    18     Mullady,Nicole  17
     Aguigui,Amy    15     Gross,Devan    16
   2  EPHRATA A          EPH         2:24.22 
     Duff,Allison   15     McDonnell,Jessica 18
     Dilling,Lea    18     Youngberg,Alex  16
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         2:26.84 
     Larson,Kristianna 17     Farnsworth,Kendra 15
     Loreth,Kelcey   15     Burshek,Christi  17
   4  EPHRATA B          EPH         2:48.02 
     Monda,Erin    14     Niehenke,Michelle 15
     Bolding,Kathryn  15     Butcher,Jessica  15
     UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST           SCR 
     Young,Rebeccah  14     Converse,Kenzie  15
     Winters,Madeline 13     Converse,Mercedes 17

[Top of Page] [Event List]


Event 62 BOYS 8&UN 25Y FREESTYLE
   1  Brito, Landon        EPH          23.73 
   2  Young, James         UVST          26.12 
   3  Erisman, Logan        UVST          26.53 
   4  Gann, Dylan         UVST          26.62 
   5  Johnson, Finn        UVST          28.30 
   6  Burpee, Ethan        UVST          28.48 
   7  Hock, Joeseph        EPH          33.35 
   8  Nelson, Jack         UVST          34.32 
   9  Collier, Garrett       UVST          39.27 
   10 Laird, Mac          EPH          40.47 
   11 Hamilton, Khayias      UVST          54.81 
     McMahon, Nathan       UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 42 BOYS 8&UN 50Y FREESTYLE
   1  Dawson, Raven        UVST          49.30 
   2  Brito, Landon        EPH          53.34 
   3  Ashcraft, Quinn       UVST          57.55 
   4  Hock, Joeseph        EPH         1:18.52 
   5  Laird, Mac          EPH         1:37.00 

[Top of Page] [Event List]


Event 12 BOYS 8&UN 25Y BACKSTROKE
   1  Johnson, Finn        UVST          27.09 
   2  Erisman, Logan        UVST        J  33.83 
   3  Nelson, Jack         UVST        J  33.68 
   4  Burpee, Ethan        UVST          34.34 
   5  Young, James         UVST          34.70 
   6  Laird, Mac          EPH          37.22 
   6  Collier, Garrett       UVST          37.22 
     Hamilton, Khayias      UVST           DQ 
     McMahon, Nathan       UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 32 BOYS 8&UN 25Y BREASTSTROKE
   1  Dawson, Raven        UVST          25.75 
   2  Burpee, Ethan        UVST          26.87 
   3  Ashcraft, Quinn       UVST          26.99 
     Gann, Dylan         UVST           DQ 
     Collier, Garrett       UVST           DQ 
     Nelson, Jack         UVST           DQ 
     Hock, Joeseph        EPH            DQ 
     Hamilton, Khayias      UVST           DQ 
     Johnson, Finn        UVST           DQ 
     McMahon, Nathan       UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 52 BOYS 8&UN 25Y BUTTERFLY
   1  Brito, Landon        EPH          27.06 
   2  Gann, Dylan         UVST          30.41 
   3  Erisman, Logan        UVST          33.06 
     Young, James         UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 22 BOYS 8&UN 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Dawson, Raven        UVST         2:06.05 
   2  Ashcraft, Quinn       UVST         2:22.04 

[Top of Page] [Event List]


Event 72 BOYS 8&UN 100Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:44.57 
     Burpee,Ethan    7     Young,James    7
     Ashcraft,Quinn   8     Dawson,Raven    8
   2  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         2:24.19 
     Gann,Dylan     7     Collier,Garrett  8
     Hamilton,Khayias  7     McMahon,Nathan   7

[Top of Page] [Event List]


Event 2 BOYS 8&UN 100Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:00.06 
     Johnson,Finn    8     Burpee,Ethan    7
     Dawson,Raven    8     Young,James    7
   2  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         2:03.98 
     Nelson,Jack    7     Ashcraft,Quinn   8
     Gann,Dylan     7     Erisman,Logan   6

[Top of Page] [Event List]


Event 64 BOYS 9-10 50Y FREESTYLE
   1  Thompson, Ty         UVST          40.62 
   2  Brulotte, Joshua       UVST          41.68 
   3  Firestone, Jacob       EPH          43.00 
   4  Romig, Keegan        UVST          43.42 
   5  Welch, Carter        UVST          46.49 
   6  Etter, Ethan         EPH          46.58 
   7  Butler, Levi         UVST          51.72 
   8  Kliphardt, Wesley      EPH          55.10 
   9  Nelson, Joe         UVST          56.88 
   10 Anderson, Drew        EPH         1:05.95 
     Winters, Chris        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 44 BOYS 9-10 100Y FREESTYLE
   1  Ostrowski, Quint       EPH         1:22.07 
   2  Wade, Carter         EPH         1:36.91 
   3  Firestone, Jacob       EPH         1:40.92 
   4  Romig, Keegan        UVST         1:41.40 
   5  Gilbert, Max         UVST         1:45.92 
   6  Kliphardt, Wesley      EPH         2:00.70 
     Winters, Chris        UVST           SCR 
     Winters, Sam         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 14 BOYS 9-10 50Y BACKSTROKE
   1  Brulotte, Joshua       UVST          49.77 
   2  Firestone, Jacob       EPH          55.30 
   3  Gilbert, Max         UVST         1:03.98 
   4  Butler, Levi         UVST         1:06.75 
   5  Anderson, Drew        EPH         1:16.53 
     Nelson, Joe         UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 34 BOYS 9-10 50Y BREASTSTROKE
   1  Wade, Carter         EPH          49.95 
   2  Thompson, Ty         UVST          52.68 
   3  Kliphardt, Wesley      EPH          56.63 
   4  Etter, Ethan         EPH          56.74 
   5  Welch, Carter        UVST         1:03.06 
   6  Nelson, Joe         UVST         1:04.46 
   7  Anderson, Drew        EPH         1:17.71 
   8  Butler, Levi         UVST         1:21.72 
     Romig, Keegan        UVST           DQ 
     Winters, Sam         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 54 BOYS 9-10 50Y BUTTERFLY
   1  Thompson, Ty         UVST          48.80 
   2  Ostrowski, Quint       EPH          48.82 
   3  Brulotte, Joshua       UVST          55.64 
   4  Etter, Ethan         EPH          56.50 
   5  Gilbert, Max         UVST         1:00.42 
   6  Welch, Carter        UVST         1:04.99 
     Winters, Sam         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 24 BOYS 9-10 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Ostrowski, Quint       EPH         1:37.01 
   2  Wade, Carter         EPH         1:45.49 
     Winters, Chris        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 74 BOYS 9-10 100Y FREESTYLE RELAY
   1  EPHRATA A          EPH         1:16.29 
     Wade,Carter    10     Etter,Ethan    9
     Firestone,Jacob  10     Ostrowski,Quint  10
   2  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:16.99 
     Welch,Carter    9     Brulotte,Joshua  10
     Romig,Keegan    9     Thompson,Ty    9
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:48.22 
     Nelson,Joe    10     Butler,Levi    10
     Winters,Chris   10     Winters,Sam    10
   4  EPHRATA B          EPH         2:11.60 
     Laird,Mac     6     Hock,Joeseph    7
     Anderson,Drew   9     Kliphardt,Wesley 10

[Top of Page] [Event List]


Event 4 BOYS 9-10 100Y MEDLEY RELAY
   1  EPHRATA A          EPH         1:31.03 
     Firestone,Jacob  10     Wade,Carter    10
     Ostrowski,Quint  10     Etter,Ethan    9
   2  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:32.17 
     Gilbert,Max    9     Thompson,Ty    9
     Brulotte,Joshua  10     Romig,Keegan    9
   3  EPHRATA B          EPH         2:09.17 
     Laird,Mac     6     Kliphardt,Wesley 10
     Brito,Landon    7     Anderson,Drew   9
     UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST           SCR 
     Welch,Carter    9     Winters,Chris   10
     Winters,Sam    10     Nelson,Joe    10

[Top of Page] [Event List]


Event 66 BOYS 11-12 50Y FREESTYLE
   1  Ward, Jesse         UVST          33.70 
   2  Spiegel-Ostrom, Caleb    UVST          35.20 
   3  Crites, Derek        UVST          35.28 
   4  Merry, Nathaniel       UVST          35.29 
   5  Jacobson, Cole        EPH          35.92 
   6  Champagne, Neal       UVST          36.54 
   7  Barnes, Gavin        EPH          36.87 
   8  Garcia, Isaac        EPH          37.93 
   9  Farnsworth, Damion      UVST          38.64 
   10 Ashcraft, Connor       UVST          39.16 
   11 Martinez, Jake        UVST          39.28 
   12 Flynn, Sam          EPH          39.77 
   13 Nelson, Max         UVST          39.99 
   14 Oberg, Joe          UVST          40.88 
   15 Gorski, David        UVST          42.95 
   16 Hamilton, Khayman      UVST          44.63 
   17 Wood, Noah          UVST          45.62 
   18 Converse, Blake       UVST          46.05 
   19 Jones, Dakota        UVST          47.36 
   20 Dougherty, Elijah      UVST          56.39 
   21 Matheson, Caleb       UVST          58.85 
   22 Collier, Brady        UVST         1:04.32 
     Cummings, Ian        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 46 BOYS 11-12 100Y FREESTYLE
   1  Laird, Jacob         EPH         1:13.15 
   2  Turnbull, Brice       EPH         1:13.69 
   3  Browne, Blakely       UVST         1:17.71 
   4  Champagne, Neal       UVST         1:21.57 
   5  Barnes, Gavin        EPH         1:21.97 
   6  Merry, Nathaniel       UVST         1:22.56 
   7  Crites, Derek        UVST         1:23.41 
   8  Martinez, Jake        UVST         1:25.13 
   9  Farnsworth, Damion      UVST         1:28.90 
   10 Wood, Noah          UVST         1:35.37 
   11 Nelson, Max         UVST         1:37.01 
   12 Gorski, David        UVST         1:41.50 
   13 Converse, Blake       UVST         1:46.70 
   14 Dougherty, Elijah      UVST         2:09.68 
     Cummings, Ian        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 16 BOYS 11-12 50Y BACKSTROKE
   1  Spiegel-Ostrom, Caleb    UVST          44.40 
   2  Jacobson, Cole        EPH          49.66 
   3  Garcia, Isaac        EPH          53.13 
   4  Oberg, Joe          UVST          54.28 
   5  Collier, Brady        UVST         1:02.17 
     Jones, Dakota        UVST           DQ 
     Dougherty, Elijah      UVST           DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 36 BOYS 11-12 50Y BREASTSTROKE
   1  Turnbull, Brice       EPH          38.26 
   2  Erisman, Chandler      UVST          38.80 
   3  Jacobson, Cole        EPH          41.42 
   4  Garcia, Isaac        EPH          45.61 
   5  Crites, Derek        UVST          45.79 
   6  Spiegel-Ostrom, Caleb    UVST          48.89 
   7  Martinez, Jake        UVST          50.02 
   8  Wood, Noah          UVST          50.98 
   9  Converse, Blake       UVST          52.70 
   10 Farnsworth, Damion      UVST          54.42 
   11 Nelson, Max         UVST          56.62 
   12 Matheson, Caleb       UVST          58.11 
   13 Ashcraft, Connor       UVST         1:01.95 
     Flynn, Sam          EPH            DQ 
     Collier, Brady        UVST           DQ 
     Jones, Dakota        UVST           DQ 
     Hamilton, Khayman      UVST           DQ 
     Cummings, Ian        UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 56 BOYS 11-12 50Y BUTTERFLY
   1  Erisman, Chandler      UVST          36.97 
   2  Laird, Jacob         EPH          38.54 
   3  Browne, Blakely       UVST          43.22 
   4  Barnes, Gavin        EPH          50.06 
   5  Ashcraft, Connor       UVST          52.36 
     Ward, Jesse         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 26 BOYS 11-12 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Erisman, Chandler      UVST         1:19.21 
   2  Laird, Jacob         EPH         1:22.55 
   3  Turnbull, Brice       EPH         1:27.47 
   4  Browne, Blakely       UVST         1:29.52 
   5  Merry, Nathaniel       UVST         1:41.08 
   6  Champagne, Neal       UVST         1:44.84 
     Hamilton, Khayman      UVST           DQ 
     Ward, Jesse         UVST           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 76 BOYS 11-12 100Y FREESTYLE RELAY
   1  EPHRATA A          EPH         1:00.92 
     Barnes,Gavin   11     Jacobson,Cole   12
     Turnbull,Brice  12     Laird,Jacob    12
   2  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:01.57 
     Crites,Derek   12     Browne,Blakely  11
     Ward,Jesse    12     Erisman,Chandler 12
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:08.85 
     Ashcraft,Connor  11     Champagne,Neal  12
     Merry,Nathaniel  12     Spiegel-Ostrom,Ca 12
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:13.84 
     Nelson,Max    12     Wood,Noah     11
     Martinez,Jake   12     Farnsworth,Damion 11
   5  UPPER VALLEY SWIM TE D    UVST         1:29.71 
     Matheson,Caleb  12     Dougherty,Elijah 12
     Jones,Dakota   12     Oberg,Joe     12

[Top of Page] [Event List]


Event 6 BOYS 11-12 100Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         1:09.77 
     Spiegel-Ostrom,Ca 12     Erisman,Chandler 12
     Ward,Jesse    12     Browne,Blakely  11
   2  EPHRATA A          EPH         1:12.09 
     Turnbull,Brice  12     Jacobson,Cole   12
     Laird,Jacob    12     Barnes,Gavin   11
   3  UPPER VALLEY SWIM TE B    UVST         1:26.15 
     Ashcraft,Connor  11     Crites,Derek   12
     Farnsworth,Damion 11     Merry,Nathaniel  12
   4  UPPER VALLEY SWIM TE C    UVST         1:28.57 
     Collier,Brady   11     Wood,Noah     11
     Champagne,Neal  12     Martinez,Jake   12
     UPPER VALLEY SWIM TE D    UVST           DQ 
     Oberg,Joe     12     Converse,Blake  12
     Hamilton,Khayman 11     Nelson,Max    12

[Top of Page] [Event List]


Event 68 BOYS 13-14 50Y FREESTYLE
   1  Gross, Connor        UVST          30.78 
   2  Rice, Sam          UVST          31.74 
   3  Dilling, Mattias       EPH          32.05 
   4  Lowry, Colin         EPH          33.57 
   5  Matus, Isaac         EPH          34.16 
   6  Welch, Andrew        UVST          34.52 
   7  Monson, Brandt        EPH          37.97 

[Top of Page] [Event List]


Event 48 BOYS 13-14 100Y FREESTYLE
   1  Wood, Nicholas        UVST         1:07.02 
   2  Gross, Connor        UVST         1:08.77 
   3  Lowry, Colin         EPH         1:14.66 
   4  Whitten, Jake        UVST         1:15.08 
   5  Matus, Isaac         EPH         1:21.52 

[Top of Page] [Event List]


Event 18 BOYS 13-14 50Y BACKSTROKE
   1  Rice, Sam          UVST          38.94 
   2  Dilling, Mattias       EPH          44.19 
   3  Monson, Brandt        EPH          56.58 

[Top of Page] [Event List]


Event 38 BOYS 13-14 50Y BREASTSTROKE
   1  Wood, Nicholas        UVST          35.32 
   2  Dilling, Mattias       EPH          35.42 
   3  Lowry, Colin         EPH          35.94 
   4  Welch, Andrew        UVST          49.16 
     Monson, Brandt        EPH            DQ 

[Top of Page] [Event List]


Event 58 BOYS 13-14 50Y BUTTERFLY
   1  Gross, Connor        UVST          33.87 
   2  Rice, Sam          UVST          36.61 
   3  Whitten, Jake        UVST          41.72 

[Top of Page] [Event List]


Event 28 BOYS 13-14 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Wood, Nicholas        UVST         1:13.54 
   2  Whitten, Jake        UVST         1:29.46 
   3  Welch, Andrew        UVST         1:33.75 
   4  Matus, Isaac         EPH         1:41.15 

[Top of Page] [Event List]


Event 78 BOYS 13-14 200Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:08.55 
     Welch,Andrew   14     Rice,Sam     14
     Wood,Nicholas   13     Gross,Connor   14
   2  EPHRATA A          EPH         2:25.14 
     Lowry,Colin    14     Monson,Brandt   14
     Matus,Isaac    13     Dilling,Mattias  14

[Top of Page] [Event List]


Event 8 BOYS 13-14 200Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:20.18 
     Rice,Sam     14     Wood,Nicholas   13
     Gross,Connor   14     Whitten,Jake   14
   2  EPHRATA A          EPH         2:41.36 
     Monson,Brandt   14     Dilling,Mattias  14
     Lowry,Colin    14     Matus,Isaac    13

[Top of Page] [Event List]


Event 70 BOYS 15-18 50Y FREESTYLE
   1  Dotson, Jacob        EPH          25.33 
   2  Rumann, Ross         UVST          27.53 
   3  Dale, Jacob         EPH          28.06 
   4  Hudson, Cuyler        UVST          28.89 
   5  Champagne, Brennan      UVST          30.77 
   6  Scellick, Patrick      EPH         1:30.61 
     Lewellyn, Nathan       EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 50 BOYS 15-18 100Y FREESTYLE
   1  Dotson, Jacob        EPH         1:00.32 
   2  Champagne, Brennan      UVST         1:09.34 
   3  Crites, Clayton       UVST         1:12.42 
     Lewellyn, Nathan       EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 20 BOYS 15-18 50Y BACKSTROKE
   1  Rumann, Ross         UVST          35.41 
   2  Crites, Clayton       UVST          44.80 

[Top of Page] [Event List]


Event 40 BOYS 15-18 50Y BREASTSTROKE
   1  Dale, Jacob         EPH          34.26 
   2  Dotson, Jacob        EPH          35.81 
   3  Crites, Clayton       UVST          42.21 
   4  Champagne, Brennan      UVST          46.47 

[Top of Page] [Event List]


Event 60 BOYS 15-18 50Y BUTTERFLY
   1  Rumann, Ross         UVST          31.93 
   2  Hudson, Cuyler        UVST          32.49 
   3  Dale, Jacob         EPH          32.73 
     Lewellyn, Nathan       EPH           SCR 

[Top of Page] [Event List]


Event 30 BOYS 15-18 100Y INDIVIDUAL MEDLEY
   1  Hudson, Cuyler        UVST         1:15.48 

[Top of Page] [Event List]


Event 80 BOYS 15-18 200Y FREESTYLE RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:00.69 
     Crites,Clayton  15     Champagne,Brennan 15
     Hudson,Cuyler   16     Rumann,Ross    18
   2  EPHRATA A          EPH         2:13.78 
     Lewellyn,Nathan  18     Garcia,Isaac   12
     Dale,Jacob    17     Dotson,Jacob   16

[Top of Page] [Event List]


Event 10 BOYS 15-18 200Y MEDLEY RELAY
   1  UPPER VALLEY SWIM TE A    UVST         2:16.78 
     Rumann,Ross    18     Crites,Clayton  15
     Hudson,Cuyler   16     Champagne,Brennan 15
   2  EPHRATA A          EPH         2:20.57 
     Dotson,Jacob   16     Garcia,Isaac   12
     Dale,Jacob    17     Lewellyn,Nathan  18

[Top of Page] [Event List]